เราจะสร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จในชีวิต ได้อย่างไร

 

แรงบันดาลใจ หมายถึง แนวคิดพลังงานพลังใจ เพื่อเราจะใช้เป็นแรงขับเคลื่อนความคิด หรือการกระทำต่างในชีวิตประจำวัน เพื่อทำตามเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมีการใช้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้น ให้จิตใจ เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์ 


         การสร้างแรงบันดาลใจ

             เราควรมีการรับฟังความคิดเห็นคนอื่น และต้องเห็นคุณค่าของคน แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการซึมดทางอารมณ์ที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ความยุติธรรม ความโปร่งใสความเสมอภาค ความก้าวหน้า ต่อมา ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูดท่าทาง การแสดงออกทางคำพูดจะช่วยเพิ่มความรู้สึกด้านอารมณ์มากขึ้น ความรู้สึกบางความควรใช้น้ำเสียง ใช้ทาท่าในการแสดงอารมณ์ควรใช้คำพูดที่หนักแน่น มีระดับเสียงสูงต่ำ เว้น ระยะให้เหมาะสม เว้นช่วงสำคัญเพื่อสร้างความรู้สึกสนใจให้มากขึ้น ใช้คำพูดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี บวกผสมไปกับตลกสนุกสนาน  การคิด หรือ การกระทำรวมถึงความมุ่งมั่นในการลงมือทำเมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจนเป็นที่น่าพอใจได้แล้ว ก่อนที่จะก้าวสู่การสร้างแรงบันดาลใจได้ ความมุ่งมั่น คือ ความตั้งใจในสิ่งที่จะทำ และจะทำให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้

ไม่ว่าจะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ กำลัง และสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่ามันจะต้องเสียเวลานานเท่าไร หรืออุปสรรคจะยากเท่าไร ก็จะไม่ย่อท้อเด็ดขาด ความบากบั่นภาคเพียร ความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความกล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่ง มันจะช่วยให้คุณสามารถทำงานใด ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะประสบผลสำเร็จได้  เราควรต้อง มั่นเขียนเป้าหมายที่ต้องการอยู่เป็นประจำ เขียนแล้วแปะไว้ทุกๆที่เพื่อคอยย้ำเตือนว่าเรามีเป้าหมายอะไร โดยเฉพาะต้องเขียนตอนก่อนเข้านอน ในโลกนี้มีกฎแห่งการดึงดูด หากคุณหมกมุ่นเรื่องใดเป็นประจำคุณก็มักจะได้สิ่งนั้น ดังนั้น วิธีง่าย ๆ ก็คือคิดถึงมัน ฝันถึงมัน และจินตนาการถึงเป้าหมายของเราบ่อย ๆ แล้วชีวิตของคุณก็จะเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือความฝันของตนเองได้สำเร็จในที่สุด การอ่านหนังสือเยอะๆ นั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้

ทำให้เรามีความคิดหรือไอเดียที่เพิ่มขึ้นเยอะขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจที่ทำในเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ การจดบันทึกสิ่งต่างๆก็เช่นเดียวกัน คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ชม.ต่อวัน ในการคิดและจดบันทึกจะช่วยให้เราจำสิ่งๆนั้นได้ดีขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้คุณยังสามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น ความสำเร็จ ความล้มเหลว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เมื่อเราได้ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง ก็จะรู้ว่าจุดๆไหนของเราควรแก้ไข การสร้างแรงบันนั้น เราควรหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จมา เพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองทำให้เราอยากจะมีชีวิตแบบเขาศึกษาว่าเขามีแนวคิดยังไง แนวปฎิบัติยังไงจึงประสบความสำเร็จเราก็สามารถนำเอามาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต้นแบบสู่ความสำเร็จของเราได้ คนเราการมีแรงบันดาลใจแล้ว ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จโดยแท้

ราต้องมีการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพคนเรานั้นมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน และ คุ้มค่าจะทำให้ประสบความสำเร็จต่อเป้าหมายของตนและดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายนั้นการตัดสินใจของตัวคุณเอง คือดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจในแต่ละอย่าง ควรมีสติ รับฟังความเห็นของผู้อื่นไอเดียของผู้อื่น มาคิดไตร่ ตรองก่อนตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จคือการสร้างความชัดเจนให้กับตัวเราเองและเลือกวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความอดทนความกล้าในตัวคุณเอง