No Image

วิธีปลูกมอสในสวนของเรา

November 5, 2020 Gavin Hoffman 0

หลายๆ คน มีสวนเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรือสวนในกระถางบอนไซที่วางข้างๆ โต๊ะทำงาน เมื่อได้มองไปเห็นก็เหมือนเราได้พักสายตาด้วยความสบายใจ แต่ถ้าจะทำให้สบายใจมากขึ้นก็ต้องเป็นสีเขียว ซึ่งสีเขียวที่กล่าวถึงนี้คือ มอส นั่นเอง เพราะฉะนั้น เรามาดูวิธีปลูกมอสกันดีกว่า เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับสวนของเรา ต้นมอสมี 2 ประเภทค่ะ ได้แก่ acrocarps และ pleurocarps  โดย แบบ acrocarps จะเติบโตแบบเป็นกอแน่นๆ ทำให้วัชพืชไม่สามารถแตกหน่อแทรกขึ้นมาได้และจะแผ่กระจายตัวปกคลุมพื้นดินอย่างช้าๆ ซึ่งมอสในกลุ่มนี้ได้แก่ […]