ka

ชาวกะเหรี่ยง

July 11, 2021 Gavin Hoffman 0

ชาวกะเหรี่ยง, กาเรน, กะยีน, หรือ คนยาง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาพูดเรียกว่า ภาษากะเหรี่ยง จำแนกในครอบครัวชิโน – ทิเบตอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในรัฐกะเหรี่ยงทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า กะเหรี่ยงประกอบด้วยประมาณร้อยละ 7 ของประชากรพม่าทั้งหมดหรือประมาณ 5 ล้านคน ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากอพยพมาที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า กลุ่มกะเหรี่ยงมักสับสนกับชาวกะเหรี่ยง ชาติพันธุ์ขึ้นชื่อเรื่องแหวนที่ผู้หญิงสวมใส่ แต่พวกเขาเป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มย่อยของชาวกะเหรี่ยงแดง (กะเรนนี) หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์กะยาในรัฐกะยาของเมียนมาร์ ชาวกะเหรี่ยงบางคนที่นำโดยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ได้ทำสงครามกับรัฐบาลพม่าตั้งแต่ต้นปี 2492 […]