water

เราควรดื่มน้ำวันละเท่าไหร่

July 14, 2021 Gavin Hoffman 0

ดื่มน้ำ มากๆอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ถึงแม้เราจะไม่เคยทำแต่เรายังจำมันได้ คนส่วนใหญ่ดื่มน้ำเมื่อหิว กระหายน้ำ หลังอาหาร ดื่มพร้อมยา และเรายังคงได้รับน้ำจากอาหารแต่ละมื้อ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ น้ำในกาแฟ หรือน้ำแข็งชานมไข่มุก รวมอยู่ในโควต้า 8 แก้วต่อวัน ouj8nvพื้นฐานที่เราเข้าใจมาตลอดจนถึงวัยผู้ใหญ่ ในยุคที่โรคภัยไข้เจ็บแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย ผู้คนเริ่มตระหนักถึงสุขภาพของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเราก็ได้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าการดื่มน้ำวันละ 8 แก้วอาจไม่เพียงพอสำหรับบางคน ดื่มน้ำเยอะไปเพื่ออะไร 75% […]