ลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือ มีประโยชน์อย่างไร

October 6, 2021 Gavin Hoffman 0

ลายนิ้วมือ มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆของร่างกายมนุษย์ เพราะมันแสดงให้เห็นตัวตนของบุคคลจริงๆ ลายนิ้วมือซึ่งเป็นเส้นลายนูนบนผิวด้านหน้าของนิ้วจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ไม่ว่าเจ้าของลายนิ้วมือจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลายนิ้วมือของทุกคนในโลกนี้ไม่ซ้ำกันเลย นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาลายนิ้วมือมานานแล้ว ในขั้นต้น พวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติสร้างลายนิ้วมือขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการหยิบจับและเกาะยึดวัตถุต่าง ๆ ในทำนองเดียวกับพังผืดของสัตว์เลื้อยคลาน พวกเขาสร้างลายนิ้วมือโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธรรมชาติหยิบขึ้นมาและเกาะติดกับสิ่งของ  ลายมือ มีกี่รูปแบบ  เส้นลายนิ้วมือ ประกอบด้วยลักษณะเส้น 2 ชนิด ดังนี้ ร่องนิ้วมีลักษณะเป็นร่องสีขาวมีเส้นนูนสลับกัน ไม่แสดงเมื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ อย่างไรก็ตาม การยืนยันตัวตนต้องใช้เส้นทั้งสองแบบร่วมกันเพื่อให้ได้เส้นลายนิ้วมือที่สามารถระบุเจ้าของลายนิ้วมือได้ครบถ้วนและถูกต้อง เส้นนูนหรือสันนิ้วนี่คือเส้นโค้งที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นผิวของนิ้ว พื้นที่ดังกล่าวมักใช้เพื่อรวบรวมหลักฐานระบุตัวตนด้วยลายนิ้วมือ […]