ป่าต้นน้ำ

ป่าต้นน้ำ และแหล่งกำเนิด

October 19, 2021 Gavin Hoffman 0

ป่าต้นน้ำ หรือป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่รอบๆพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งโดยธรรมดาอยู่ภายในเขตพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป หรือเป็นหลักที่ลาดชันมากยิ่งกว่า 35% ประเภทของป่าไม้ที่ชอบปรากฏให้มองเห็นในพื้นที่ต้นน้ำ ดังเช่น ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งป่าเต็งรัง ต้นน้ำที่สำคัญของไทย ตัวอย่างเช่น ปิง วัง ยม น่าน รวมทั้งจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยามาจากแม่น้ำน่าน เมื่อศึกษาลึกลงไปถึงความหมายของป่าไม้ที่จัดได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำ […]