Home » บทความทั่วไป » Page 2

บทความทั่วไป

พี่น้องคนละท้อง

                   นานมาแล้ว มีชายสองคนเป็นเพื่อนกัน ชายคนแรกมีชีวิตอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้อง แต่เขามีทรัพย์สมบัติ มีฐานะร่ำรวย… แต่ชายคนที่สองมีครอบครัว หน้าตาดี แต่ฐานะยากจน  อยู่มาวันหนึ่งชายคนแรกบอกกับชายคนที่สองว่า “ถึงเจ้าจะมีภรรยามีลูกแล้ว แต่ข้าก็ไม่เคยนึกอิจฉาเจ้าเลยเพราะว่าเจ้ายากจน ข้าแม้จะอยู่เพียงลำพังแต่ฐานะร่ำรวยกว่าเจ้า” ชายคนที่สองกลับบอกว่า “แม้เจ้าจะมีฐานะร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่ข้าก็ไม่นึกอิจฉาเจ้าเหมือนกัน เพราะข้ามีภรรยา มีลูก ข้ามีข้าวกิน มีลูกหลานคอยปรนนิบัติดูแลข้าอย่างใกล้ชิด… มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสุขมากๆ แต่เจ้าต้องอยู่โดดเดี่ยวและทำงานเองทุกอย่าง ไม่มีคนช่วย” ชายคนแรกก็บอกอีกว่า… Read More »พี่น้องคนละท้อง

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

    ประโยคที่ว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ดิฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่าในเวลาที่เรากำลังเริ่มรู้สึกหมดพลังงานในการดำเนินชีวิต เราก็จะให้กำลังใจตังเองด้วยประโยคนี้อย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรามีพลังงานบวก หรือพร้อมสู้กับเรื่องราวที่เผชิญอยู่ได้ดีที่สุด  แต่ทว่าในทุก ๆ วันเราทำดีเท่าที่เราจะทำได้มากพอหรือยัง               ในหนึ่งวันที่เราต้องดำเนินชีวิต เราเคยคิดหรือไม่ว่า เราควรทำอย่างไรให้ในวันนี้เป็นวันที่ดี แม้ว่าจะเจอเรื่องราวที่แย่ บางคนไม่เคยนึกถึงด้วยซ้ำว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่า บางคนยังใช้ชีวิตไปวัน ๆ เช่น ตื่นนอน… Read More »ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เราจะสร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จในชีวิต ได้อย่างไร

  แรงบันดาลใจ หมายถึง แนวคิดพลังงานพลังใจ เพื่อเราจะใช้เป็นแรงขับเคลื่อนความคิด หรือการกระทำต่างในชีวิตประจำวัน เพื่อทำตามเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมีการใช้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้น ให้จิตใจ เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์           การสร้างแรงบันดาลใจ              เราควรมีการรับฟังความคิดเห็นคนอื่น และต้องเห็นคุณค่าของคน แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการซึมดทางอารมณ์ที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ความยุติธรรม ความโปร่งใสความเสมอภาค ความก้าวหน้า ต่อมา ใช้การตื่นเต้นเร้าใจ ใช้แสดงออกทางการพูดท่าทาง… Read More »เราจะสร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จในชีวิต ได้อย่างไร