ลายนิ้วมือ มีประโยชน์อย่างไร

ลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือ มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆของร่างกายมนุษย์ เพราะมันแสดงให้เห็นตัวตนของบุคคลจริงๆ ลายนิ้วมือซึ่งเป็นเส้นลายนูนบนผิวด้านหน้าของนิ้วจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ไม่ว่าเจ้าของลายนิ้วมือจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลายนิ้วมือของทุกคนในโลกนี้ไม่ซ้ำกันเลย นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาลายนิ้วมือมานานแล้ว ในขั้นต้น พวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติสร้างลายนิ้วมือขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการหยิบจับและเกาะยึดวัตถุต่าง ๆ ในทำนองเดียวกับพังผืดของสัตว์เลื้อยคลาน พวกเขาสร้างลายนิ้วมือโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธรรมชาติหยิบขึ้นมาและเกาะติดกับสิ่งของ 

ลายมือ มีกี่รูปแบบ 

เส้นลายนิ้วมือ ประกอบด้วยลักษณะเส้น 2 ชนิด ดังนี้

 • ร่องนิ้วมีลักษณะเป็นร่องสีขาวมีเส้นนูนสลับกัน ไม่แสดงเมื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ อย่างไรก็ตาม การยืนยันตัวตนต้องใช้เส้นทั้งสองแบบร่วมกันเพื่อให้ได้เส้นลายนิ้วมือที่สามารถระบุเจ้าของลายนิ้วมือได้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เส้นนูนหรือสันนิ้วนี่คือเส้นโค้งที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นผิวของนิ้ว พื้นที่ดังกล่าวมักใช้เพื่อรวบรวมหลักฐานระบุตัวตนด้วยลายนิ้วมือ เมื่อคุณแกะสลักพื้นผิวของนิ้วหมึกของคุณบนแผ่นกระดาษ เส้นนูนจะมองเห็นได้ชัดเจน

ประโยชน์ของลายนิ้วมือในการใช้งานที่หลากหลาย

แม้แต่ลายนิ้วมือก็ยังเต็มไปด้วยความลับมากมายที่รอการเปิดเผย แต่ทุกวันนี้ มนุษย์ใช้ลายนิ้วมืออย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะของมัน ลายนิ้วมือจึงติดอยู่กับมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดและไม่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละอันมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนั้นลายนิ้วมือสามารถนำไปใช้ ได้ดังนี้

 • ใช้เพื่อแสดงและยืนยันความเป็นเจ้าของ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือสำหรับการใช้สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำกัดผู้ใช้ไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ไบโอเมตริกซ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการย้ายถิ่นฐาน เช่น การสแกนลายนิ้วมือผ่านด่านศุลกากร ประวัติการเดินทางผ่านลิงค์ข้อมูลศุลกากร รวมถึงการตรวจประวัติทางการแพทย์ มีประโยชน์มากในแง่ของความมั่นคง
 • ใช้สำหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบุคคลหรือตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือ
 • ใช้สำหรับการบริหารงานบุคคล เช่น การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจลายนิ้วมือเข้าออกงาน การใช้ลายนิ้วมือเข้าออกพื้นที่ควบคุมโดยการตรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และใช้ลายนิ้วมือตรวจสอบสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

เส้นนูนลายนิ้วมือ 8 แบบ

 • ก้นหอยธรรมดา ลายนิ้วมือที่พบ 25-35% ของลายนิ้วมือทั้งหมด สังเกตได้ง่ายจากเส้นนูนที่ล้อมรอบวงกลมรูปก้นหอยหรือนาฬิกา รอยนิ้วมือของมนุษย์เกิดขึ้นระหว่างเท้า หากแผ่นพื้นที่พัฒนาขึ้นในภายหลังบนมือนั้นราบเรียบ ก็มีแนวโน้มว่ามือจะมีลายนิ้วมือหมุนวนตามปกติ
 • มัดหวายปัดขวา ลายนิ้วมือแบบมัดหวายพบได้มากที่สุดในคนทั่วโลก โดยลายนิ้วมือแบบมัดหมายปัดขวา สังเกตได้จากจุดสันดอนเพียงแค่หนึ่งจุดเท่านั้น และเส้นวกหลักอย่างน้อยหนึ่งเส้นที่ปัดไปทางทิศขวาตามชื่อมัดหวายปัดขวา
 • มัดหวายปัดซ้าย จะมีลักษณะเด่นคือ ปลายเส้นเกือกม้าปัดไปทางซ้าย หรือทางนิ้วก้อยของมือที่หงายขึ้น เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า มัดหวายปัดก้อย
 • มัดหวายคู่ หรือมัดหวายแฝด ลายนิ้วมือลักษณะนี้มีจุดเด่นคือมี 2 สันดอน รูปร่างคล้ายลายนิ้วมือแบบมัดหมาย 2 รูปประกบเข้าหากัน
 • โค้งราบ นี่เป็นลายนิ้วมือประเภทหนึ่งที่กล่าวกันว่ามองเห็นได้ง่าย ไฮไลท์ตามชื่อคือเส้นโค้งแบนที่ทอดยาวจากปลายสู่ปลาย
 • โค้งกระโจม ดูเหมือนลายนิ้วมือโค้ง แต่มีความแตกต่างที่ชัดเจน เส้นที่อยู่ตรงกลางของลายนิ้วมือนั้นมีรูปร่างเหมือนเส้นยาว หรือเกิดเป็นมุมฉากหรือมุมแหลมที่มีลักษณะเป็นเส้นสองเส้นมาบรรจบกันที่จุดศูนย์กลาง
 • ซับซ้อน ลายนิ้วมือนี้ ซับซ้อน ตามชื่อ เพราะเป็นลายนิ้วมือที่รวมลายนิ้วมือประเภทต่างๆ กับน้ำตื้นตั้งแต่ 2 แบบขึ้นไป
 • ก้นหอยกระเป๋ากลาง ลายนิ้วมือประเภทนี้คล้ายกับดาราจักรชนิดก้นหอยปกติ แต่มีความแตกต่างที่ชัดเจน นี่ไม่ใช่เกลียวปกติ เนื่องจากเส้นที่ลากไม่ตัดกับเส้นวงจรภายใน

  ลิ้น สามารถทำหน้าที่อะไรได้บ้างที่เราไม่รู้