กัญชา

กัญชา ประโยชน์ โทษและข้อเสนอการพัฒนาการดูแล

October 18, 2021 Gavin Hoffman 0

กัญชา เป็นพืชให้ดอกอยู่ในเชื้อสาย Cannabaceae ต้นก าเนิดอยู่แถบทวีปเอเชียกึ่งกลาง และก็กระจัดกระจายปลูกลงในหลายๆส่วนของโลก กัญชา เรียกกันโดยธรรมดาว่า cannabis, Marijuana, Ganja หรือบางโอกาสก็เรียกว่า Indian Hemp กัญชามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. indica กัญชา เป็นพืชที่มีต้นเพศผู้ แล้วก็ต้นตัวเมีย แยกกัน (dioecious […]