ป่าต้นน้ำ และแหล่งกำเนิด

ป่าต้นน้ำ

ป่าต้นน้ำ หรือป่าธรรมชาติที่ปรากฏอยู่รอบๆพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งโดยธรรมดาอยู่ภายในเขตพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป หรือเป็นหลักที่ลาดชันมากยิ่งกว่า 35% ประเภทของป่าไม้ที่ชอบปรากฏให้มองเห็นในพื้นที่ต้นน้ำ ดังเช่น ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งป่าเต็งรัง ต้นน้ำที่สำคัญของไทย ตัวอย่างเช่น ปิง วัง ยม น่าน รวมทั้งจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา โดย 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยามาจากแม่น้ำน่าน เมื่อศึกษาลึกลงไปถึงความหมายของป่าไม้ที่จัดได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำ หรือที่เรียกว่า ป่าต้นน้ำ 

หลักการทำงานของ ป่าต้นน้ำ

เมื่อฝนตกลงมารอบๆพื้นที่ต้นน้ำ ป่าดงจะปฏิบัติภารกิจแบ่งน้ำฝนออกเป็น น้ำบนดิน รวมทั้งน้ำบาดาล รอบๆพื้นที่ใดมีต้นไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่นชั้นเรือนจะช่วยลดแรงปะทะหน้าดินกับหยาดฝนได้ ทำให้ดินซับน้ำได้ทันแล้วก็น้ำในแม่น้ำมีน้ำตลอดทั้งปี และการช่วยลดความร้อนจากแสงแดด รวมทั้งซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จะกำเนิดอะไรขึ้นเมื่อพื้นที่ต้นน้ำน้อยลง

เมื่อป่าดงถูกทำลายลงไปเป็นรอบๆกว้างจะมีผลความรู้ความเข้าใจสำหรับในการซึมซับน้ำฝนลดลง เมื่อดินดูดซึมน้ำฝนได้น้อย น้ำฝนที่ตกลงมาจำนวนมากก็เลยเอ่อท่วมตามผิวดิน และก็ไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างเร็ว กำเนิดน้ำป่าไหลหลั่ง แล้วก็การไหลอย่างเร็วที่ผิวดินนี้ นำไปสู่การกัดชะรวมทั้งพัดพาเอาผิวหน้าดินที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารไปด้วย นอกจากนั้นอุณหภูมิของอากาศก็จะยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่รอซึมซับความร้อนในชั้นบรรยากาศไว้

เหตุการณ์ป่าดงเมืองไทย 2559-2560

จากการแปลรูปถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ บอกว่า เมืองไทยมีพื้นที่ป่าดง ปริมาณร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ หรือพอๆกับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) น้อยลงจาก ปี พุทธศักราช 2558 ปริมาณร้อยละ 0.02 หรือ 65,000 ไร่ คร่าวๆ ต้นสายปลายเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป่าในประเทศจำนวนมากมากมายจากแนวทางการทำไร่เลื่อนรอย ตัวอย่างเช่น การปลูกข้าวโพด จากสถิติการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง 2,572,499 ไร่

ดังนี้พื้นที่ต้นน้ำแห่งหนึ่งอาจถูกปกคลุมไปด้วยป่าดงเพียงแต่ประเภทเดียว หรือหลายประเภทผสมกันไป ขึ้นกับหลายต้นสายปลายเหตุ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ลักษณะทำเลที่ตั้ง ประเภทของดิน ฯลฯ ซึ่งนำมาซึ่งการทำให้ระบบนิเวศของป่าต้นน้ำมีความมากมายหลายนานับประการตามจำพวก จำนวน รวมทั้งชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่า แต่ว่าสิ่งที่เช่นกันหมายถึงค่าของป่าต้นน้ำ ที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมระบบการดูดดูดซับและก็เก็บกักน้ำฝนตามธรรมชาติ ตลอดจนการควบคุมการกัดชะพังทลายของดิน และก็การช่วยลดความร้อนแรงจากแสงแดด รวมทั้งช่วยซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซปรากฏการณ์เรือนกระจกประเภทหนึ่ง ผลการค้นคว้าของสถานีศึกษาค้นคว้าต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และก็พืชพันธุ์ และก็คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กระจัดกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆทั้งประเทศ พบว่าป่าต้นน้ำจำพวกต่างๆจะให้น้ำไหลในสายธาร เฉลี่ยปริมาณร้อยละ 30.73 รวมทั้งถูกต้นไม้ดึงกลับขึ้นไปใช้เพื่อสำหรับการระเหย

กัญชา ประโยชน์ โทษและข้อเสนอการพัฒนาการดูแล